Presidente

Álvaro Janeiro Márquez

Secretario

José María Álvarez de Toledo Bandeira

Vocales

Serafín Domínguez Collado

Pilar Vega Casal

Joaquín Montes Couceiro

Rosa María Lapido Calvelo

María Díz Rodríguez