• FUNDESAR apoia proxectos que contribúen ao desenvolvemento sostenible do medio rural galego

  • A formación integral dos mozos, base necesaria para unha sociedade sa

  • A participación da familia: un elemento crave no proceso educativo

  • Apostamos por unha capacitación profesional de excelencia orientada ao emprego

Unha inxección de vida no medio rural de Galicia

Programa de acompañamiento en la inserción laboral

Programa Primeiro emprego

Nos nosos días Galicia aínda ten un forte compoñente rural, que non deriva tanto polo peso do sector primario no produto interior bruto da Comunidade Autónoma como pola vinculación dos seus habitantes co mundo rural, aínda que por circunstancias do seu traballo residan habitualmente en núcleos urbanos. Con todo, tamén esta rexión corre o risco de perder, se non se reacciona a tempo, boa parte do conxunto de valores conectados coa cultura rural e o equilibrio, esencialmente sustentable, que contextualizaba a produción agraria e as súas necesidades colaterais nun marco físico concreto e determinado.

Aulas multimedia EFA Piñeiral

A Formación Profesional ten por finalidade preparar ao alumnado para a actividade nun campo profesional determinado e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo da vida, así como contribuír ao seu desenvolvemento persoal e á aprendizaxe permanente.

Loading feeds...