Ficha para a realización de donativos

Nome / Razón Social:
Apelidos:
Provincia:
NIF / CIF:
E-Mail:
Dirección:
nº.
Piso
CP
IBAN:
ES96-0075-8916-5506-0068-5770
Periodicidade:
IMPORTE DONATIVO:
Tel.
En
, a
de
de
Introduza os carácteres da imaxe: