Presidente

Álvaro Janeiro Márquez

Secretario

José María Álvarez de Toledo y Bandeira

Vocais

Serafín Domínguez Collazo

Pilar Vega Casal

Joaquín Montes Couceiro

Rosa María Lapido Calvelo

María Díz Rodríguez