Toda comunicación con FUNDESAR por calquera medio ou a través da súa dirección de correo electrónico, ou dos formularios presentes neste 'web site' ou ao seu 'e-mail', supón o consentimento expreso para que os seus datos persoais sexan incorporados a ficheros titularidad de FUNDESAR, cuxa dirección é C/Ponte San Lázaro, 11B. 1º D, CP 15703.

Estes datos de carácter persoal serán tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Xa que logo, o interesado poderá exercer dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición con respecto aos datos persoais que consten nos expresados ficheros, podendo revogar o seu consentimento por escrito en calquera momento.

Para iso poderano facer mediante comunicación escrita dirixida a:

C/ Ponte San Lázaro, 11B. 1ºD
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: +34  981 554150